دانلود گلچینی از عکس های همایش (با کیفیت بسیار بالا):

 

- خوش آمد گویی رئیس و دبیر همایش (حجم فایل: 4.33 مگابایت)

- خوش آمد گویی رئیس و دبیر همایش (حجم فایل: 2.17 مگابایت)

- حضار (حجم فایل: 5.14 مگابایت)

- حضار (حجم فایل: 5.75 مگابایت)

- حضار (حجم فایل: 5.14 مگابایت)

- اهدای تندیس و تقدیرنامه (حجم فایل: 3.89 مگابایت)

- اهدای تندیس و تقدیرنامه (حجم فایل: 4.30 مگابایت)

- اهدای تندیس و تقدیرنامه (حجم فایل: 4.33 مگابایت)

- اهدای تندیس و تقدیرنامه (حجم فایل: 4.65 مگابایت)

- اهدای تندیس و تقدیرنامه (حجم فایل: 1.39 مگابایت)

- اهدای تندیس و تقدیرنامه (حجم فایل: 1.64 مگابایت)

- اهدای تندیس و تقدیرنامه (حجم فایل: 1.48 مگابایت)

- اهدای تندیس و تقدیرنامه (حجم فایل: 1.49 مگابایت)

- تقدیرنامه معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران در دانشکده (حجم فایل: 2.22 مگابایت)

- تندیس معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران در دانشکده (حجم فایل: 2.21 مگابایت)

- پذیرش (حجم فایل: 4.79 مگابایت)

- پذیرش (حجم فایل: 4.79 مگابایت)

- پذیرش (حجم فایل: 4.38 مگابایت)

- پذیرش (حجم فایل: 4.77 مگابایت)

- پذیرش (حجم فایل: 4.89 مگابایت)

- پذیرش (حجم فایل: 4.57 مگابایت)

- پذیرش (حجم فایل: 3.34 مگابایت)

- سخنرانان (حجم فایل: 4.61 مگابایت)

- سخنرانان (حجم فایل: 4.81 مگابایت)

- سخنرانان (حجم فایل: 4.81 مگابایت)

- ارائه شفاهی مقالات (حجم فایل: 4.95 مگابایت)

- ارائه شفاهی مقالات (حجم فایل: 5.27 مگابایت)

- ارائه شفاهی مقالات (حجم فایل: 4.79 مگابایت)

- روسای جلسات مقالات (حجم فایل: 5.46 مگابایت)

- روسای جلسات مقالات (حجم فایل: 5.08 مگابایت)

- مصاحبه (حجم فایل: 3.96 مگابایت)

- ارائه گواهینامه ها (حجم فایل: 5.02 مگابایت)

- مجری همایش (حجم فایل: 4.13 مگابایت)

- قاری قرآن (حجم فایل: 4.80 مگابایت)

- روی سن (حجم فایل: 1.72 مگابایت)

- روی سن (حجم فایل: 1.89 مگابایت)

- روی سن (حجم فایل: 1.80 مگابایت)

- روی سن (حجم فایل: 1.94 مگابایت)

- سالن پذیرایی (حجم فایل: 1.72 مگابایت)

- سالن پذیرایی (حجم فایل: 2.18 مگابایت)

- سالن پذیرایی (حجم فایل: 1.84 مگابایت)

- سالن پذیرایی (حجم فایل: 1.72 مگابایت)

- سالن پذیرایی (حجم فایل: 2.08 مگابایت)

- ورودی مجموعه (حجم فایل: 1.97 مگابایت)

- ورودی مجموعه (حجم فایل: 687 کیلوبایت)

- ورودی مجموعه (حجم فایل: 540 کیلوبایت)

- ورودی مجموعه (حجم فایل: 1.86 مگابایت)

- ورودی مجموعه (حجم فایل: 1.88 مگابایت)

- داخل مجموعه (حجم فایل: 652 کیلوبایت)

- داخل مجموعه (حجم فایل: 2.27 مگابایت)

- راهروی سالن (حجم فایل: 4.08 مگابایت)

- راهروی سالن (حجم فایل: 1.74 مگابایت)

- راهروی سالن (حجم فایل: 1.75 مگابایت)

- بازدید رهبر انقلاب از گروه مپنا در روز همایش با حضور مدیرعامل محترم راه آهن (حجم فایل: 87 کیلوبایت)

- بازدید رهبر انقلاب از گروه مپنا در روز همایش با حضور مدیرعامل محترم راه آهن (حجم فایل: 1.39 مگابایت)

- بازدید رهبر انقلاب از گروه مپنا در روز همایش با حضور مدیرعامل راه آهن (حجم فایل: 503 کیلوبایت)

- بازدید رهبر انقلاب از گروه مپنا در روز همایش با حضور مدیرعامل راه آهن (حجم فایل: 513 کیلوبایت)

 

 

 

شرکت سراسازان بصیر

 لوگوی شرکت سراسازان بصیر

Sara Sazane Basir Company (SSBC)  

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - خ سرو غربي - خ بخشايش - خیابان میرزایی (15 غربي) - پلاک 9 - بلوک غربی - طبقه 1- واحد 2

کد پستی: 1998885153

سایت: www.SSBC.ir

ایمیل: info@SSBC.ir

تلفن: 22131707 - 22131773 - 22373361   

فکس: 22373023 

نقشه شرکت سراسازان بصیر

Top of Page