تاریخ‌های مهم (انتخاب شده بر اساس فرصت های لازمه و مناسبت های مربوطه):

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: حداکثرتا پایان وقت اداری روز دوشنبه 25 آذر 1392 (روز پژوهش)

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات (به دلیل درخواست های مکرر و به مناسبت هفته حمل و نقل: 26 آذر لغایت 1 دی ماه 1392):

حداکثرتا پایان وقت اداری روز شنبه 30 آذر 1392 (شب یلدا)

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: شنبه 7 دی 1392 (ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺸﻜﻴﻞ نهضت ﺳﻮاد آﻣﻮزي)

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 5 اسفند 1392 (روز ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ)

اعلام نتایج داوری اصل مقالات: روز چهارشنبه 14 اسفند 1392 (روز احسان و نیکوکاری)

تمدید مهلت ارسال اصل مقالات: حداکثر تا روز چهارشنبه 14 اسفند 1392 (روز احسان و نیکوکاری)

تمدید اعلام نتایج داوری اصل مقالات: حداکثر تا پایان روز پنجشنبه 22 اسفند 1392

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: حداکثر تا پنجشنبه 29 اسفند 1392 (روز ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و عید نوروز)

تمدید مهلت ثبت نام در همایش (به مناسبت فرارسیدن عید نوروز): حداکثر تا چهارشنبه 20 فروردین 1393 (روز ﻣﻠﻲ فناوری هسته ای)

زمان همایش: چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393 (روز ملي خليج فارس)

 

نکات مهم:

نویسندگانی که موفق به ارسال چکیده مقالات خود تا آخرین مهلت مقرر (30 آذر 1392) نشده اند، می توانند اصل مقالات خود را تا تاریخ تعیین شده (14 اسفند 1392) ارسال نمایند.

- اولویت انتخاب مقالات برگزیده و منتخب جهت دریافت لوح تقدیر و جوایز نفیس با آن دسته از نویسندگانی خواهد بود که چکیده مقالات خود را به موقع (تا 30 آذر 1392) ارسال نموده اند.

- نتایج داوری چکیده مقالات در تاریخ تعیین شده (روز شنبه 7 دی 1392) از طریق ایمیل و نامه رسمی از سوی دبیر همایش به کلیه نویسندگان اعلام شده است. نویسندگانی که احیانا به هر دلیلی موفق به دریافت ایمیل و نامه پذیرش یا عدم پذیرش نشده اند، ضروری است که با دبیرخانه همایش سریعا تماس حاصل نمایند.

شرکت سراسازان بصیر

 لوگوی شرکت سراسازان بصیر

Sara Sazane Basir Company (SSBC)  

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - خ سرو غربي - خ بخشايش - خیابان میرزایی (15 غربي) - پلاک 9 - بلوک غربی - طبقه 1- واحد 2

کد پستی: 1998885153

سایت: www.SSBC.ir

ایمیل: info@SSBC.ir

تلفن: 22131707 - 22131773 - 22373361   

فکس: 22373023 

نقشه شرکت سراسازان بصیر

Top of Page