اهداف همایش:

امروزه مساله تقاضاي افزاينده حمل نقل از يك سو و موضوعات زيست ‌محيطي از سوي ديگر به نكات بحث ‌برانگيز جهاني تبديل شده است. به همين دليل تقاضاي قطارهاي سريع‌السير بين شهري به عنوان راهكاری مطلوب به شدت رو به افزايش مي‌باشد. افزايش ايمني و قابليت اطمينان، كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري، كاهش مصرف انرژي، توجه به مسائل زيست محيطي، جلب رضايت مشتري و غيره از جمله مباحث مهم در استراتژي تحقيقاتي صنايع ريلي محسوب مي گردد. گسترش روز افزون تردد مردم و افزایش رقابت میان انواع مختلف سيستم های حمل و نقل و نقش بسزاي زمينه هاي زيست محيطي در ارزيابي این سيستمها، كشورهاي توسعه يافته را به ايجاد راه آهن سريع السير جذب نموده است كه مبين تاثيرات خوب اقتصادي، زيست محيطي، ايمني و راحتي مسافران مي باشد.

امروزه يكي از معيارهاي توسعه هر كشوري، ميزان و چگونگي بهره مندي از حمل و نقل ريلي روان، ايمن و پر سرعت است چرا كه موجب استفاده بهينه از انرژي، حفظ محيط زيست و نيز افزايش ضريب آرامش رواني و سلامت جاني شده و بهره گيري مطلوب از موقعيت سرزميني را در پي  خواهد داشت. با گسترش دامنه كسب و كار و لزوم جابجايي سريع مسافران و نيز پاسخگويي به تنوع و نياز بازار مالي داخلي و خارجي دستيابي هر چه سريعتر به استانداردهاي جهاني در حمل و نقل ريلي درون و برون شهري امري اجتناب ناپذير است.

با توسعه روز افزون صنعت حمل و نقل از جمله راه آهن در جهان و اهمیت ارزش زمان در مسافرتهای تجاری، سیاحتی و... ، احداث و راه اندازي راه آهن سریع السیر روز به روز از اهمیت بیشتري برخوردار مي گردد به طوری که روشهای متعدد و مدرني به كار گرفته شده و سيستم هاي گوناگوني طراحی و توسعه یافته و مورد توجه بسیاری از کشورها از جمله ايران قرار گرفته است. با توجه به نقش ويژه حمل و نقل ايمن در جوامع بشری، اهميت علوم و فناوري های ريلی در جهان و به خصوص در ايران، روز به روز نمايان تر شده و لزوم يافتن راهکارهای جديد و بهسازی روش ها را برای بهبود شرايط آشکارتر می نماید. كشور ما با حجم بالاي جمعيت نيازمند شبكه حمل و نقل ريلي قابل اطمينان و پر سرعت در جابجايي مسافر است. راه اندازي قطار سريع السير پروژه ای عظیم و پر اهمیت بوده و به عنوان یکی از ایمن ترین و موثرترین سیستم های حمل و نقل محسوب می گردد. بنابراين پیش از شروع احداث و بهره برداری، لازم است تا کلیه بسترهای آن در کشور مهیا باشد. برگزاری اين همایش، بستری مناسب جهت امكان اجرا و ساخت خطوط سریع السیر در كشور را ميسر خواهد ساخت.

لذا اين همایش با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و فنی در زمینه های مختلف راه آهن سریع السیر و ارائه يافته های نوين توسط پژوهشگران و انديشمندان مراکز پژوهشی و دانشگاه ها برگزار مي گردد. هدف دیگر برگزاری این همایش، گردآوری مجموعه ای جامع از کلیه متخصصان، صاحب نظران و محققان راه آهن سریع السیر در ایران از تمامی دانشگاه ها و مراکز علمی دولتی و خصوصی در یک رویداد ملی می باشد. در اين همايش جديدترين يافته هاي علمي و تجربي، نظري و كاربردي در فضاي علمي و تخصصي عرضه خواهد شد. اين همایش فرصتی خواهد بود تا پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه های گوناگون صنعت ريلی به ارايه آخرين دستاوردها و تبادل نتايج جديدترين تحقيقات و نوآوريهای خود بپردازند.

آرزومندیم با برگزاری این همایش، خدمت ارزشمند دیگری برای میهن عزیزمان ایران انجام گیرد. از این رو امید است با برگزاری این همایش مهم که از دید همگان نیاز مبرم کشور است، بسترهای تخصصی، فنی و علمی لازم برای بهره مندی ملت شریف ایران از راه آهن های سریع السیر که حقیقتا شایسته آن می باشد، هر چه بیشتر مهیا گردد.

شرکت سراسازان بصیر

 لوگوی شرکت سراسازان بصیر

Sara Sazane Basir Company (SSBC)  

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - خ سرو غربي - خ بخشايش - خیابان میرزایی (15 غربي) - پلاک 9 - بلوک غربی - طبقه 1- واحد 2

کد پستی: 1998885153

سایت: www.SSBC.ir

ایمیل: info@SSBC.ir

تلفن: 22131707 - 22131773 - 22373361   

فکس: 22373023 

نقشه شرکت سراسازان بصیر

Top of Page